Μετρήστε και επιλέξτε το μέγεθος που σας κάνει με βάση τις μετρήσεις του πίνακα: