Μετρήστε το Α και το Β και βρείτε το μέγεθος που θέλετε